Kepegawaian

Data Pegawai 

 

1.      JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN 6.648 ORANG.

2.      JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN.

        - Golongan I          :  44       Orang

        - Golongan II         :  1.614  Orang

        - Golongan III        :  3.441  Orang

        - Golongan IV        :  1.549  Orang